qc qc

Cá tra là sản phẩm thủy sản được Brazil nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam

Cá tra là sản phẩm thủy sản được Brazil nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 2/2024, lũy kế XK cá tra Việt Nam sang Brazil vẫn tăng 42% và đạt 20 triệu USD nhờ kim ngạch XK trong tháng trước đó tăng mạnh. Tháng 2/2024, cả Việt Nam và Brazil đều có kỳ nghỉ tết Nguyên đán nên XK cá tra Việt Nam sang Brazil giảm nhẹ.