qc qc

Xây dựng và phát triển thương hiệu tôm giống Bình Thuận

Ngành sản xuất tôm giống của Bình Thuận ra đời từ những năm 1990, xuất phát ban đầu từ một số cơ sở sản xuất nhỏ trên địa bàn TP. Phan Thiết và các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) với đối tượng sản xuất là tôm sú. Qua gần 35 năm phát triển,  toàn tỉnh hiện có 128 cơ sở/764 trại sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản với đối tượng sản xuất chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, một số ít cơ sở sản xuất giống tôm sú, ốc hương, cua biển, trong đó có hơn 50 công ty có vốn đầu tư trong nước và 2 công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Đến nay, toàn tỉnh có 128 cơ sở/764 trại sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
Đến nay, toàn tỉnh có 128 cơ sở/764 trại sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Thời gian gần đây, thị trường nuôi tôm thương phẩm gặp nhiều khó khăn, nhưng chuẩn bị bước vào vụ mới, khách hàng từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến Bắc Trung Bộ vẫn đổ về các trại giống tôm ở Bình Thuận để chờ mua giống về thả. Qua đó, cho thấy thương hiệu tôm giống Bình Thuận đã “nức tiếng” nhiều năm nay.

Thương hiệu tôm giống Bình Thuận vốn đã “nức tiếng” từ nhiều năm nay.
Thương hiệu tôm giống Bình Thuận vốn đã “nức tiếng” từ nhiều năm nay.