qc qc

Xuất khẩu cá ngừ sang Ba Lan tăng phi mã

Chú thích ảnh

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, cá ngừ đóng hộp và thịt/loin cá ngừ đông lạnh là 2 nhóm sản phẩm đang được XK sang Ba Lan. Trong đó, cá ngừ đóng hộp là sản phẩm XK chủ yếu sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm nay, chiếm 91% tổng giá trị XK sang thị trường này.

Trong 4 năm qua, NK cá ngừ của Ba Lan đang ngày càng tăng. Đồng thời, Ba Lan cũng đang là nguồn cung cá ngừ cho nhiều nước EU như Đức, Romania hay Italy… Do đó, khả năng NK cá ngừ của Ba Lan sẽ tiếp tục gia tăng hơn nữa và các các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh khai thác thị trường này.

Tuy nhiên, mặc dù, thị trường này chưa gặp khó khăn đặc biệt gì về hàng rào kỹ thuật nhưng các doanh nghiệp cần kiểm soát tốt chất lượng hàng XK sang thị trường này. Bên cạnh đó, XK cá ngừ sang Ba Lan, hay các nước EU khác, vẫn sẽ gặp khó khăn vì vấn đề thẻ vàng IUU khiến việc làm xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác XK sang EU bị đình trệ, DN thiếu nguyên liệu trong nước lại gặp khó cả với nguyên liệu NK.