CLB DOANH NGHIỆP CUNG CẤP HÀNG THỦY SẢN CHO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA


Liên hệ mua hàng

Vui lòng liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp là thành viên của CLB doanh nghiệp cung cấp hàng thủy sản cho thị trường nội địa
Thông tin liên hệ vui lòng xem tại đây

Liên hệ đăng sản phẩm lên webSITE

Vui lòng liên hệ Ms.Hương: (+84 24) 37715055 ext 0 / Fax: (+84 24) 37715084

hoặc Mr.Tân: 0965.943.338

qc qc