Burger Tôm

Giá tham khảo: Liên hệ
Thành phần: Tôm, bột và gia vị
Kích cỡ: 60gr, 65gr, 70gr/miếng
Đóng gói: 10 miếng/gói x 12/thùng

Đây là sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU