Dầu cá biển

Giá tham khảo: Liên hệ
* Đóng gói: Bồn/téc/túi tiêu chuẩn,
* Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
* Bảo quản: Trong kho tiêu chuẩn.

Đây là sản phẩm của: Công ty TNHH Việt Trường

Công ty TNHH Việt Trường